Danskemarked.dk er den eneste markedsføringsplatform B2B, med online promovering af produkter og ydelser

  • Find nye kunder og samarbejdspartnere på 2 minutter
  • Bedre synlighed på nettet med effektiv søgemaskineoptimering (SEO)
  • Direct e-mail kampagne
  • Professionel online promovering
  • Detaljeret og præcis firma indeks
  • Søg kunder efter placering og find firmaer i din branche tæt på dig
  • Videopræsentation af din virksomhed
  • Micro hjemmeside med brugerdefineret URL-link med virksomhedens navn og komplet profil

DPO, Data protection officer , Outsourcing af DPO-rollen

Product description:
Din organisation bliver tilknyttet persondatabeskyttelse.nu, og vil løbende blive opdateret ved statusmøder, som aftales efter organisationens behov, fx en gang om måned eller en gang i kvartalet. Det er DPO’en, der varetager den interne og eksterne kommunikation vedrørende behandling af personoplysninger, og bliver kontaktpersoner til Datatilsynet. DPO’en igangsætter et projekt i tæt samarbejde med organisationen, og sørger for at varetage følgende opgaver: At under rette og rådgive den dataansvarlige eller databehandling og deres ansatte, der behandler personoplysninger, om deres forpligtelser i henhold til forordningen og eventuelle supplerende nationale regler. At overvåge, at den dataansvarlige eller databehandleren overholder forordningen og eventuelle supplerende nationale regler om persondatabeskyttelse. At kontrollere, at den dataansvarlige eller databehandleren overholder persondata politikker, som organisationen har implementeret. At vurdere løbende, om organisationen er persondataretlig compliant. At yde vejledning om gennemførelsen af Data Protection Impact Assessment (DPIA) eller konsekvens analyser, samt ved risikovurdering per vedrørende persondatabeskyttelse. At samarbejde med Datatilsynet, og at fungere som Datatilsynets kontaktperson i spørgsmål vedrørende behandling af personoplysninger, og andre spørgsmål.
Virksomhed: Persondatabeskyttelse.nu Membership type: Gold Pris:
Telefon: 81720900
Kommune: Gentofte
Dokumentation: