GoldMember
Norisol A/S
Vi spænder vidt og løser små såvel som store opgaver…

Follow Danskemarked.dk on:

Virksomhedsbeskrivelse: Norisol er en mulitidisciplinvirksomhed med kernekompetencer inden for ISO-fagene Isolering, Stillads og Overfladebehandling, endvidere asbestsanering, aptering og indretning samt facadeentrepriser. Vore ydelser indenfor ovennævnte discipliner omfatter levering af tjenesteydelser, produkter og knowhow til forebyggelse af energitab, stillads- og inddækningsservices, regulering af lyd og støj samt brandsikring. Vi arbejder offshore og onshore inden for olie- og gasindustrien, på skibsværfter, raffinaderier og kraftværker. Endvidere for medicinalindustrien, levnedsmiddelindustrien og bygge- og anlægsbranchen.
Aktivitetstype: Fabrikant
CVR: 80149212
Kommune: København
Adresse: Industrivej 33
Postnummer: 4230
Telefon: +45 5819 5050
Mobiltelefon: +45 2525 9150
Alternativ e-mail-adresse : info@norisol.dk
Fax:

Virksomhedens produkter

Der er ingen tilføjet produkter.